Preparaty zamówione w stronie www.innerharmony.pl dostarczane są Klientowi wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą za pomocą:
 • DHL Stanard – koszt wysyłki 14 zł
 • DPD Classic – koszt wysyłki 14 zł
 • InPost kurier – koszt wysyłki 12,50 zł

Przesyłki wysyłane są w przeciągu 48 godzin. Czas trwania transportu jest uzależniony od wybranej formy dostawy:

 • DHL Stanard – 48 godziny
 • DPD Classic – 48 godziny
 • InPost kurier – 48 godziny
Metody płatności za zamówione produkty są następujące:
 • za pośrednictwem szybkich płatności internetowych PayNow
Reklamacje i zwroty
 1. Reklamacje i zwroty
  1. Klient, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy dołączany będzie do przesyłki oraz dostępny jest na stronie Formularz odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę).
  5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy  pocztą kurierską. Klient może zwrócić rzecz na adres : Inner Harmony Sp. z o.o., Staniszów 8D, 58-500 Jelenia Góra.
  7. Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  1. Zwroty będą pozytywnie rozpatrywane jeśli dostarczone produkty i ich fabryczne opakowanie nie zostało w jakikolwiek sposób naruszone, zwłaszcza przez otwarcie.
  2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej reklamacje należy składać na adres: Inner Harmony Sp. z o.o., Jana Henryka Dąbrowskiego 77 60-528 Poznań. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni, a gdyby to było niemożliwe Klient zostanie w tym okresie poinformowany kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.